Dokumenti

Dokumenti

FINANCIJSKO IZVJŠĆE ZA 2018 GODINU

REGISTRI BAZE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PROCEDURA PRIKUPLJANJA PODATAKA D.V. BIOGRAD

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2019 god.

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o radu

Statut

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu

Godišnji izvještaj 2016-17

Godišnji plan i program rada D.V.Biograd za 2017-18

Odluka o predsjedniku UV OD 31.10.17

Odluka o zamjeniku predsjednika uv

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave VRTIĆ BIOGRAD

Rješenje o imenovanju člana UV iz reda roditelja

Rješenje o imenovanju člana UV iz reda odgojitelja

Godišnji izvještaj o radu d.v. Biograd za 2016-17

II IZMJENA I DOPUNA pravilnika (DOMAR, ČISTAČICA)

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju pravai obveza korisnika usluga u DV Biograd 2016

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA (1)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o U.U

Odluka o upisu i mjerilima upisa 217-18

Godišnji izvještaj o radu vrtića u 2017-18

Godišnji plan rada ustanove az 2018-19

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Godišnji plan rada ustanove za 2018. / 2019.

Odluka i plan nabave za 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017.GODINU

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA