Dokumenti

Dokumenti

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2020. GODINU

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2020. godinu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaraoca i primalaca akata za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2019. godinu ( PDF ili CSV)

ODLUKA O UPISU I MJERILIMA UPISA 2020-21

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U D.V. BIOGRAD

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

REGISTRI BAZE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PROCEDURA PRIKUPLJANJA PODATAKA D.V. BIOGRAD

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2019 god.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju pravai obveza korisnika usluga u DV Biograd 2016

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o radu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave VRTIĆ BIOGRAD

II IZMJENA I DOPUNA pravilnika (DOMAR, ČISTAČICA)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o U.U

Statut

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA (1)

 

Rješenja

Rješenje o imenovanju člana UV iz reda roditelja

Rješenje o imenovanju člana UV iz reda odgojitelja

 

Kurikulumi

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Kurikulum 2019 2020 DV Biograda

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

Odluke

Odluka o predsjedniku UV OD 31.10.17

Odluka o zamjeniku predsjednika uv

Odluka o upisu i mjerilima upisa 217-18

Odluka i plan nabave za 2019.

 

Godišnji planovi

Godišnji plan i program rada D.V.Biograd za 2017-18

Godišnji plan rada ustanove az 2018-19

Godišnji plan rada ustanove za 2018. / 2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE DJEČJI VRTIĆ «BIOGRAD» BIOGRADU NA MORU za pedagošku godinu 2019 / 2020.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE DJEČJI VRTIĆ «BIOGRAD» BIOGRADU NA MORU za pedagošku godinu 2020 / 2021.

 

Godišnja izvješća

Godišnji izvještaj o radu za ped. god. 2016-17

Godišnji izvještaj o radu za ped. god. 2017-18

Godišnji izvještaj o radu za ped. god. 2018-19

Godišnji izvještaj o radu za ped. god. 2019-20

Godišnji izvještaj o radu za ped. god. 2020-21

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA