Upravno Vijeće

Sjednice Upravnog vijeća

ZAPISNIK SA 1 sj. upravnog vjeća 31.10 17

2.sjednica Upravnog vijeća (Odluke)

3.sjednica Upravnog vijeća

4.sjednica Upravnog vijeća

5.sjednica Upravnog vijeća

Zapisnik sa 6.sj. UV 2.7.2018

ZAPISNIK 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA

8. sjednica Upravnog vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća

12. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća

16. sjednica Upravnog vijeća

17. sjednica Upravnog vijeća

18. sjednica Upravnog vijeća

19. sjednica Upravnog vijeća

20. sjednica Upravnog vijeća

21. sjednica Upravnog vijeća

22. sjednica Upravnog vijeća

23. sjednica Upravnog vijeća

24. sjednica Upravnog vijeća

25. sjednica UV. 30.9.2019.

26. SJEDNICA UV 11.10.2019.

27. sjednica Upravnog vijeća

28. sjednica Upravnog vijeća

29. sjednica Upravnog vijeća

30. sjednica Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK 31. sjednice 28.1.20

ZAKLJUČAK 32 sjednice 07. 02. 2020

ZAKLJUČAK 33. sjednice

Odgoda konstituirajuće sjednice 

Konstituirajuća sjednica 30.10.17 

Konstituirajuća sj sa odlukama i zapisnikom

36. Sjednica Upravnog vijeća

37. Sjednica Upravnog vijeća

38. Sjednica Upravnog vijeća

39. Sjednica Upravnog vijeća

40. Sjednica Upravnog vijeća

41. Sjednica Upravnog vijeća

42. Sjednica Upravnog vijeća

43. Sjednica Upravnog vijeća

44. Sjednica Upravnog vijeća

46. Sjednica Upravnog vijeća

47. Sjednica Upravnog vijeća

48. Sjednica Upravnog vijeća 

49. Sjednica Upravnog vijeća 

50. Sjednica Upravnog vijeća 

51. Sjednica Upravnog vijeća 

 

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA