Svjetski dan zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja bio je povod da "Leptirić" i "Ribice" posjete farmu magaraca Šopot.

Cilj izleta: stjecanje i proširivanje spoznaje o domaćim životinjama te razvijanje empatije i odgovornosti prema životinjama.
Djeca su imala priliku saznati nešto više o životinjama, njihovim potrebama te nahraniti neke i maziti. Najveću radoznalost djece izazvali su magarci, djeca su uživala u jahanju.
Puni dojmova vratili su se u vrtić gdje putem razne literature i različitih vrsta aktivnosti stječu nova znanja, vještine i kompetencije s naglaskom na biološko-ekološke elemente održivog razvoja.
Neke od dobrobiti koje djeca imaju u kontaktu s domaćim životinjama: razvoj empatije, razvoj odgovornosti, stjecanje radnih navika i razvoj pozitivne slike o sebi.
Radujemo se mogućem projektu!

 

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305