Image

Vrtićka skupina

Program vrtićke skupine

Vrtićka dob podrazumijeva (navršene 3 godine) , samostalnost u području brige o sebi, razvijen govor i motoričke vještine.


Sadržaji i aktivnosti provode se u okviru plana i programa, koji je   utvrđen Kurikulumom vrtića


Osim samostalnosti djecu u vrtićkom programu očekuje mnogo novih područja koje trebaju savladati i usavršiti kako bi se pripremili za daljnji život. Između ostalog, intezivno se radi na razvijanju fine motorike, jezika i pismenosti, savladavanju matematičkih vještina i razvoju kognitivnih sposobnosti. Uz osnovne vještine omogućava se djeci da budu kreativna, da sama istražuju, pronalaze informacije, uče čineći, rješavaju probleme, kritički razmišljaju, surađuju i raspravljaju, te sami otkrivaju nove i razne mogućnosti rješavanja problema. Program predškole provodi se u sklopu redovitog primarnog programa za polaznike vrtića. Također, u sklopu redovnog programa provodi se program ranog učenja engleskog jezika. Cilj je obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada engleskim jezikom, koristeći poticaje koji će biti usmjereni na rano učenje engleskog jezika te koji će omogućavati situacijski pristup rada s djecom.


Jako vodimo računa o uvažavanju svakog djeteta i njegovih potreba, te individualno pristupamo svakom djetetu, kako bi otkrili njihove interese i talente za određena područja, koja onda njegujemo i pojačano razvijamo.

Image
Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305