Image

Kućni red


Rad u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić organiziran je na tri lokacije (Marina Držića 1, Paška 1, Augusta Šenoe 42) u 10 odgojno – obrazovnih skupina u koje su raspoređena djeca od navršene prve godine života do polaska u školu. U svakoj odgojno-obrazovnoj skupini rade tri odgojitelja, iznimno, ukoliko dijete s teškoćom ima asistenta-odgojitelja radi više odgojitelja u skupini.

Vrtić radi pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka. Radno vrijeme vrtića za korisnike usluga je od 6:30 do 16:30 u sva tri objekta. Djecu je potrebno predavati isključivo odgojitelju. Zabranjeno je ostavljati dijete ispred vrata vrtića. U slučaju ne dolaska po dijete do 16:30 odgojitelj će postupiti prema Protokolu postupanja u kriznim situacijama.  

Dijete dovodi i odvodi roditelj ili neka duga punoljetna osoba za koju je roditelj dao pisanu suglasnost. Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta potrebno se javiti odgojitelju. Dijete je potrebno dovesti u vrtić do 8:30 sati radi nesmetanog izvođenja programa. Ako se dolazi kasnije zbog opravdanih razloga potrebno je obavijestiti odgojitelja.

 • Bolesno dijete ne smije boraviti u vrtiću. Bolesno dijete povećava rizik pobolijevanja druge djece u skupini, te također zahtijeva više pažnje i njege koja mu u vrtiću ne može biti pružena.
 • Kada odgojitelj uoči simptome nekih bolesti (posebno zaraznih bolesti), u suradnji sa zdravstvenim voditeljem, odgojitelj poziva roditelje koji su dužni u što kraćem roku doći po dijete ili druga ovlaštena osoba te takvo dijete se ne smije vratiti u skupinu bez liječničke ispričnice.
 • Dijete s temperaturom već od 37,0°C, proljevom, povraćanjem, ušima i svrabom, parazitima u stolici, te drugim simptomima neke zarazne bolesti, ne smije biti dovedeno u vrtić, sve dok liječnik ispričnicom ne potvrdi odsustvo bolesti!
 • PEDIJATAR (LIJEČNIK) JE JEDINI STRUČAN PROCIJENITI I ODLUČITI DA JE DIJETE SPREMNO ZA DALJNJE POHAĐANJE VRTIĆA NAKON BOLESTI.
 • Bolesno dijete koje je liječeno u kućnoj skrbi bez posjete pedijatru, također treba dostaviti ispričnicu kojom se potvrđuje da je dijete uistinu zdravo.
 • Pri svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja roditelj je dužan o tome obavijestiti odgojitelja ili zdravstvenog voditelja.
 • Dijete koje je na terapiji antibioticima (UKLJUČUJUĆI ANTIBIOTSKE KAPI I MASTI) ne može boraviti u vrtiću.
 • Odgojitelji i zdravstveni voditelj ne smije davati djeci nikakve vrste lijekove.

 

Pravo i obaveza roditelja je:

 • Informirati se o radu vrtića, kućnom redu, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima Vrtića.
 • Sudjelovati u radu Upravnog vijeća vrtića (posredstvom roditelja predstavnika). Predstavnik roditelja Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić je Božena Mitrović.
 • Dolaziti u točno vrijeme po dijete.
 • Kulturno se ponašati i pristojno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenicima, te uvažavati njihovu stručnost.
 • Osigurati adekvatnu odjeću i obuću – oblačiti dijete u višeslojnu odjeću koja je ugodna za igru, koja se lako skida i oblači, te čvrstu, neklizajuću obuću.
 • U djetetovu ormariću ostaviti rezervnu odjeću.
 • Obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta.
 • Pravovremeno javiti odgojitelju, ravnatelju i/ili stručnom suradniku bilo kakvu promjenu u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u Vrtiću kako bismo adekvatno djelovali.
 • Pratiti informacije i sudjelovati u provedbi plana skupine (npr. donošenje pedagoški neoblikovanog materijala, praćenje priloga u kutićima za roditelje, dolazak na sastanak, pravovremeno dogovaranje proslava rođendana i sl.).
 • Odazvati se na pozive stručnih djelatnika Vrtića (odgojitelja, stručnog suradnika i/ili ravnatelja).
 • Dostaviti nove brojeve fiksnog i/ili mobilnog telefona te promjenu adrese odgojitelju u skupini.
 • Čuvati opremu i inventar Vrtića.
 • Pridržavati se odredbi Obiteljskog zakona.
 • Tražiti i dobiti informacije ili stručne savjete vezane uz rast i razvoj djeteta, odgojne postupke, aktivnosti u skupini i dr.
 • Aktivno sudjelovati u odgojno – obrazovnom procesu skupine.
 • Predlagati, sudjelovati i vrednovati odgojno-obrazovni rad Vrtića.
Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305