Novosti

19. Olimpijski festival Dječjih vrtića zadarske županije

19. svibnja 2023. na Športskom centru Višnjik održano je natjecanje Dječjih vrtića zadarske županije u disciplinama: trčanje na 50 metara, štafeta 4x25m, mali nogomet za dječake i djevojčice, rukomet, bacanje loptice i skok u dalj s mjesta. 

Djeca našeg vrtića sudjelovala su u svim disciplinama i ostvarila sljedeće uspjehe:

Ivano Zrilić - trčanje na 50 metara - 1. mjesto (zlatna medalja)

Djevojčice - mali nogomet - 1. mjesto (zlatna medalja)

Sva djeca koja su sudjelovala u natjecanju kao priznanje od organizatora su dobila medalje i diplome.

 

Produljen je rok za predaju zahtjeva za upis u vrtiće

 

Produljena je mogućnost predaje zahtjeva za upis u Vrtiće do 20. svibnja 2023. godine putem sustava "eGrađani".

Obavijest - završetak zahtjeva za premještaj

POŠTOVANI RODITELJI,

S DANOM 09. SVIBNJA 2023. ZAVRŠENE SU PREDAJE ZAHTJEVA ZA PREMJEŠTAJ U DRUGI OBJEKT. ZAHTJEVI ĆE BITI OBRAĐENI PRIJE UPISA U NOVU PEDAGOŠKU GODINU, A REZULTATI ISTIH BITI ĆE OBJAVLJENI DO KRAJA SVIBNJA 2023. GODINE.

PREMJEŠTAJ SE VRŠI PREMA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA BORAVKA DJECE (ADRIA, PAŠKA 1 I MARINA DRŽIĆA 1.) KOJI SU PREDVIĐENI ZA BORAVAK OD 01. RUJNA 2023.

UKOLIKO BUDE NOVIH OBAVIJESTI O REKONSTRUKCIJI I GRADNJI OBJEKTA U PAŠKOJ, O TOME ĆE TE BITI PRAVOVREMENO OBAVIJEŠTENI!

 

UPRAVA VRTIĆA

OBAVIJEST O POČETKU UPISA KROZ SUSTAV E-GRAĐANI 2023./2024.

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru ove godine po prvi put provesti će elektroničke upise preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 11. svibnja do 19. svibnja 2023. do 12.00 sati roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u matični objekt Marina Držića 1 i Paška 1.

Zbog popunjenosti kapaciteta, objekt Adria i matični objekt Marina Držića 1, nisu u mogućnosti vršiti upise za djecu u dobi od 3 godine do polaska u školu.

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provoditi će se naknadno i roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Školski obveznici u 2023. /2024. su djeca rođena do 31. ožujka 2018. godine.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

  • pristup internetu,
  • posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti.

Za roditelje koji nemaju pristup računalu, omogućeno je računalo u Vrtiću. Pomoć za korištenje ovog sustava, osigurana je kroz Vrtić gdje roditeljima nude pomoć educirani djelatnici.

Ova obavijest oglašena je na web stranici vrtića (www.dv-biograd.hr), oglasnoj ploči matičnog vrtića, oglasnoj ploči objekata u Paškoj 1 i hotel Adria, te u lokalnim medijima.

Za upis djeteta u Vrtić, Korisnik usluge predaje:

Obveznu dokumentaciju:

  1. Popunjeni zahtjev za upis djeteta u Vrtić (e-Građani)
  2. Rodni list i domovnica djeteta (e-Građani)
  3. Potvrda o prebivalištu djeteta i roditelja (e-Građani)
  4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne starija od 1 mjeseca, pdf)
  5. Preslika iskaznice imunizacije (pdf)
  6. Rodni listovi ostale djece u obitelji (e-Građani)
  7. Elektronički zapis o radno pravnom statusu Korisnika usluga (oba roditelja; e-Građani)

LISTA KRITERIJA ZA BODOVANJE

 

KRITERIJ

BODOVI

1.

Djeca s teškoćama u razvoju   sa nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještačenja

Direktan upis

2.

Dijete čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području općine/grada dječjeg vrtića i državljani su RH

10

3.

Dijete i samohrani roditelj odnosno dijete iz jednoroditeljske obitelji ima prebivalište na području općine/grada dječjeg vrtića i državljani su RH

10

4.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena

10

5.

Djeca čiji roditelj ima prebivalište na području grada/općine na čijem se području nalazi dječji vrtić od 20 i više godina

10

6.

Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem

10

7.

Djeca samohranih roditelja

10

8.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili student

8

9.

Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (uz dostavu dokumentacije kojom se dokazuje status samohranog roditelja)

5

10.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen a drugi nezaposlen

5

11.

Dijete iz obitelji s teškim zdravstvenim stanjem člana koji živi u zajedničkom kućanstvu (teška bolest, invaliditet, teškoće u razvoju)

5

12.

Djeca čiji roditelji boluju od teža bolesti ili invalidnost (70% - invaliditeta), neizlječiva bolest

5

13.

Djeca iz jednoroditeljske obitelji

5

14.

Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata

5

15.

Dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja koji su na dan objave natječaja za upis u radnom odnosu u trajanju od najmanje 3 mjeseca

3

16.

Djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata

3

17.

Djeca iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima

3

18.

Dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

2

19.

Dijete roditelja koji su članovi OPG-a

2

20.

Dijete živi u udomiteljskoj ili skrbničkoj obitelji

2

21.

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

2

22.

Djeca koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju četiri godine života

2

23.

Dijete blizanac

1

24.

Dijete zaposlenika dječjeg vrtića

1

25.

Djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu

1

26.

Djeca iz obitelji s dvoje djece

1

27.

Djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukator rehabilitator) za uključivanje u vrtić

1

28.

Djeca koja su zadovoljila kriterije za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazila su se na listi čekanja

1

29.

Djeca kojima je odgođen upis u školu

1

30.

Djeca roditelja/skrbnika koji primaju dječji doplatak

1

31.

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

1

32.

Status podstanara, stan u nužnom smještaju

1

33.

Dijete koje do 31.08. tekuće godine puni godinu dana

0

34.

Djeca koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

0

35.

Inicijalni upitnik

0

36.

Iskaznica imunizacije-obavezna dokumentacija

 

0

 

 

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati !

KLASA: 601-02/23-01/20

URBROJ: 2198-16-10-01-03-1

Biograd na Moru, 09. svibnja 2023.

 

NAPOMENA

RODITELJI KOJI NEMAJU PRISTUP RAČUNALU, UPIS DJETETA MOGU OBAVITI U TAJNIŠTVU MATIČNOG VRTIĆA NA ADRESI MARINA DRŽIĆA 1, BIOGRAD NA MORU, GDJE IM POMOĆ NUDE EDUCIRANI DJELATNICI.

PRILIKOM UPISIVANJA DJETETA U VRTIĆU, POTREBNO JE SA SOBOM DONIJETI (usb ili poslati na elektroničku poštu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) DOKUMENTE ZA KOJE JE NAZNAČENO DA MORAJU BITI  SKENIRANI U PDF FORMATU KAKO BI SE MOGLI UČITATI U SUSTAV E-GRAĐANINA. 

TAJNIŠTVO NEĆE VRŠITI SKENIRANJE DOKUMENATA, VEĆ GA MOŽETE OBAVITI U FOTOKOPIRNICI!

UPISI TRAJU OD 11. - 19. SVIBNJA 2023. GODINE DO 12:00 SATI.

RAČUNALO U TAJNIŠTVU JE DOSTUPNO SVAKIM RADNIM DANOM OD 09:00 – 11:00 SATI I OD 12:00 – 14:00 SATI.

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Upis djece u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić kojem je osnivač Grad Biograd na Moru ove godine obavljat će se isključivo elektronski – online aplikacija, putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Ustanove.

Cilj ove usluge je osigurati Vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u Dječji vrtić.

Za elektronsku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni kroz svibanj o točnom terminu u kojem će moći pristupiti ispunjavanju aplikacije za upis.

Hvala na suradnji.

OBAVIJEST O GRADNJI OBJEKTA I PRESELJENJU U POLAČU

Zbog rekonstrukcije i nadogradnje područnog vrtića u Paškoj, djeca koja budu upisana u područne objekte Adria i Paška sljedeću pedagošku godinu pohađat će u prostoru novog vrtića koji se nalazi u Polači.

Roditelji čije je dijete upisano u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na moru, u objekt koji im ne odgovara po adresi stanovanja, mogu predati zamolbu za premještaj u drugi objekt.

Zamolbu za prijelaz djeteta u drugi objekt potrebno je poslati na mail adresu tajnice vrtića Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju od 02. svibnja 2023. do 09. svibnja 2023.godine.

Zbog ograničenog broja slobodnih mjesta u matičnom vrtiću, zamolbe za premještaj će se razmatrati prema sljedećim kriterijima:

-  udaljenost mjesta stanovanja od vrtića u Polači,

-  roditelji čija djeca pohađaju vrtić u dva različita objekta

-  zahtjevi za upis u matični vrtić koji nisu udovoljeni predhodnu godinu zbog nedostatka mjesta.

Hvala na razumijevanju!

Kratki program predškole u objektu Adria

U četvrtak 27. listopada 2022. počinje Kratki program predškole u objektu Adria

Svjetski dan zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja bio je povod da "Leptirić" i "Ribice" posjete farmu magaraca Šopot.

Cilj izleta: stjecanje i proširivanje spoznaje o domaćim životinjama te razvijanje empatije i odgovornosti prema životinjama.
Djeca su imala priliku saznati nešto više o životinjama, njihovim potrebama te nahraniti neke i maziti. Najveću radoznalost djece izazvali su magarci, djeca su uživala u jahanju.
Puni dojmova vratili su se u vrtić gdje putem razne literature i različitih vrsta aktivnosti stječu nova znanja, vještine i kompetencije s naglaskom na biološko-ekološke elemente održivog razvoja.
Neke od dobrobiti koje djeca imaju u kontaktu s domaćim životinjama: razvoj empatije, razvoj odgovornosti, stjecanje radnih navika i razvoj pozitivne slike o sebi.
Radujemo se mogućem projektu!

 

 

 

Djeca Dječjeg vrtića su posjetili poznato turističko naselje Crvena Luka

Danas su djeca Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Biograd na Moru, posjetili poznato turističko naselje Crvena Luka s ciljem upoznavanja okruženja Biograda, uključenosti i suradnje sa zajednicom. Zahvaljujemo vodstvu Crvene Luke na  iskazanoj dobrodošlici i iznimnoj organizaciji. Uz prekrasno vrijeme, na usluzi su nam bili divni animatori uz sladoled, pizzu i sokić kao i strpljivi vozač hotelskog poduzeća Ilirija. Svakako ovo trebamo ponoviti...

Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305