Novosti

Novina u radu dječjeg vrtića "Biograd"

Početkom nove pedagoške 2018/2019. godine, uz standardne grupe djece u biogradskim vrtićima započela je s radom i jedna specifična skupina. Rijetki su vrtići koji se mogu pohvaliti da skrbe i o djeci s poteškoćama u razvoju, a u ovom slučaju riječ je o teškoćama iz spektra autizma.
Naime, biogradski dječji vrtić bio je protekle godine pilot projekt u toj domeni, a nakon iskazanog kvalitetnog rada i uspješnih rezultata, dobio pohvale, te slijedom toga i sve suglasnosti za  daljnji rad. Tako da ove pedagoške godine projekt postaje stalan i redoviti program biogradskog vrtića.
Je li program već zaživio u praksi i s kakvim se poteškoćama suočavaju voditelji i odgojitelji pitali smo Tinu Colić edukacijskog rehabilitatora u biogradskom vrtiću. Imam praksu u radu s djecom s teškoćama u školi po posebnim uvjetima, tako da mi i rad s ovom skupinom nije nepoznat ni stran. Valja kazati kako se poremećaji autističnog spektra odnose na širok spektar poremećaja rane dječje dobi, a najprije ih uočavaju roditelji. Najčešće karakteristike poremećaja su u području verbalne i neverbalne komunikacije uz prisutnost suženih i repetativnih, odnosno ponavljajućih oblika ponašanja. Sam pojam „spektar“ odnosi se na široku lepezu simptoma, vještina i razina teškoća u svakodnevnom funkcioniranju, od kojih neka djeca mogu u potpunosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života, dok drugi zahtijevaju značajniju razinu podrške. Rekli smo da su roditelji ti koji najčešće uoče prve znakove poremećaja i to najčešće već u prvim godinama života. Stoga je jako važno da se na vrijeme reagira, jer rano otkrivanje i uključivanje u program pomaže djetetu da stekne određene socijalne vještine i samostalnost. Stoga je prednost ovakvog programa u vrtiću upravo idealna jer omogućuje vršnjačku potporu koja je vrlo bitna jer upravo ona potiče socijalnu komunikaciju, te pomaže uspostavi boljih odnose s okolinom i stvaranju prijateljstava.
U sklopu četverosatnog programa koji obuhvaća grupni i individualni rad potičemo razvojna područja, komunikaciju, socijalnu interakciju, brigu o sebi, kao i motorički razvoj, a sve to kroz igru i program prilagođen za svakog od njih, jer svako dijete ima edukacijski individualiziran program prema njegovim potrebama i interesima.
Prostor za rad također je posebno opremljen, odnosno prilagođen njihovim potrebama, a u tom okruženju i uz alate koji su im na raspolaganju, koje oni prepoznaju i s kojima se služe oni se osjećaju sigurnije.
Drago mi je što su me ovi mališani koji su iznimno su nježni i osjetljivi prihvatili, a svakodnevni i najmanji pomak raduje nas, kao i njihove roditelje, jer te male pomake najčešće jedino mi i primjećujemo. Dug je put do integracije s ostalom djecom no trud, volja i ljubav čine čuda, zato nikada ne treba gubiti nadu, kazala je Tina Colić.
Ova djeca u biogradskom vrtiću sretna su što imaju mogućnost za stručnu pomoć, jer kao što je poznato mnogi roditelji djece s takvim teškoćama nemaju tu mogućnost, te svoju djecu moraju voziti u kilometrima udaljenija mjesta kako bi se uključila u program.
Biogradski dječji vrtić i Grad Biograd koji je podržao ovu inicijativu zaslužuju svaku pohvalu, kazali su nam neki od roditelje mališana koji su u ovoj skupini biogradskog vrtića. J.F.

 

Obavijest

Na sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića Biograd , 2.7.2018, donesen je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana upisa u vrtić za 2018/19,radi usklađivanja sa Državnim pedagoškim standardom . Samim tim, stavljena je van snage prijašnja Odluka o upisu i mjerilima upisa kao i rezultati Povjerenstva za upis  koji su bili objavljeni 15.6.2018. na oglasnoj ploči dječjeg vrtića Biograd .

Upis u vrtić za pedagošku godinu 2018/19 traje od 30.4 - 18.5.2018.

Dokumentacija za upis predaje se Povjerenstvu u prostoriji stručne službe , svakim radnim danom od 8-15 sati.

Pauza : Od 11-11.30 sati.

Natječaji

Tatamatijada

21.1.2018. u 15 sati 9." Tatamatijada "u dvorani Osnovne škole Biograd u 15 sati. Organizator: Dječji vrtić Biograd

Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305